Webáruházainkban a tegnapi napon 1.684.763 Ft értékű termék cserélt gazdát! AZ Ön termékei is itt vannak már? >> kipróbálom ingyen <<

Miért készíttetne milliókért saját webáruházat,
ha nálunk már évi 18.000 Ft-ért is bérelhet egy már jól működő webshopot?

Az Addel.hu segítségével akár már ma megnyithatja saját internetes üzletét, alacsony költségek mellett.

Addel.hu - webáruház bérlés olcsón és könnyedén
Válasszon minket, és Önnek biztosan nem kell törődnie:

  • webszerver, vagy webtárhely biztosításával
  • domain név regisztrációval
  • marketinggel
  • webáruház szoftver fejlesztésével, beszerzésével
Mit nyújtunk önnek:
Marketingtámogatás keresőbarát rendszerünk segítségével
(termékei a keresőkben könnyen megtalálhatók)
Alacsony és tervezhető költségek
Működéshez szükséges technikai háttér nyújtása
Ingyenes aldomain (cegnev.addel.hu)
Próbálja ki 30 napig ingyen!
Termékeit más árukereső oldalak is meg tudják jeleníteni
7 év tapasztalat a siker eléréséhez
Legyen az első a keresőkben!

Próbálja ki 30 napig ingyen!Kattintson ide és ismerje meg, hogyan működik a gyakorlatban egy webáruház az Addel oldalán.

Jelenleg több mint 170 ügyfelünk élvezi szolgáltatásaink előnyeit.

Próbálja ki Ön is 30 napig díjmentesen, és alakítsa ki saját webáruházát!


Szerződési feltételek
webformance Kft.
székhely: 1097 Budapest, Óbester u. 13. 4. em. 16.
cégjegyzékszám: 01-09-994949
adószám: 24193146-2-43
nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága


Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELMESEN A SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET!

Az adatlap kitöltésével és hiteles adatainak elküldésével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja az addel.hu szolgáltatásainak használatára vonatkozó szerződési feltételeket.

1. Jelentkezését követően 30 nap áll rendelkezésre, hogy kötelezettség nélkül megismerhesse szolgáltatásunkat (Próbaidőszak). A Próbaidőszak alatt a szolgáltatás minden funkciója használható, de a bolt a nyilvánosság számára nem elérhető (Inaktív). A Próbaidőszakot akkor veheti igénybe, ha még nem rendelkezik Addel Store Systems webáruházzal. Amennyiben ezen időn belül nem fizeti meg részünkre a 4. pontban hivatkozott előfizetési díjat, úgy a lejáratot követően adatait töröljük adatbázisunkból és az Önnel a jelen szerződés alapján fennálló jogviszony automatikusan hatályát veszti. Amennyiben a Próbaidőszak hatálya alatt az előfizetési díjat megfizeti, az előfizetési díj megfizetésének napjától regisztrációja az adott előfizetési időszakra vonatkozóan rögzítésre kerül (Előfizetési Időszak). Az előfizetési díj megfizetésének napja és az Előfizetési Időszak kezdőnapja az a nap, amikor a teljes előfizetési díj bankszámlánkon jóváírásra kerül.

2. Szolgáltatásunkat igénybe vehetik mindazon egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok (a továbbiakban úgy is, mint Ügyfél, Áruház vagy Kereskedő), akik a jogszabályokban előírt, tevékenységükhöz szükséges engedélyekkel rendelkeznek. A szükséges engedélyek, felhatalmazások meglétéért az addel.hu szolgáltatásait igénybe vevő személyek felelősek.

3. Regisztrált felhasználóink az igénybevett szolgáltatásokat nem értékesíthetik tovább, bérbe vagy albérletbe nem adhatják, nem ruházhatják át, nem engedményezhetik, nem másolhatják, és az adminisztrációs oldalakhoz harmadik fél számára nem biztosíthatnak hozzáférést.

4. Szolgáltatásunk árai
Az Addel Store Systems alapvető célja az internetes kereskedelmi kultúra megismertetése, meghonosítása és széles körű elterjesztése, így az áruházak bérleti díjait és az egyéb kiegészítő szolgáltatások árait is ennek megfelelően alakítottuk ki. Kedvező bérleti (előfizetési) díjaink - melyek az éves előfizetési időszak minden költségét tartalmazzák -, lehetőséget biztosítanak arra, hogy kiadásait előre tervezze. Aktuális előfizetési díjaink az Áraink oldalon találhatók.

5. Forgalmazható termékek és szolgáltatások
Szolgáltatásunkban megjeleníthető minden olyan termék és/vagy szolgáltatás, mely forgalmazása nem ütközik jogszabályba és amely nem sérti az Addel Store Systems érdekeit. Előfizetési díj ellenében használható szolgáltatásunkat igénybe vevő Ügyfeleink termékei és/vagy szolgáltatásai az addel.hu keresőjében és terméklistáján is megjelenhetnek. Ennek elbírálása a szolgáltató joga és lehetősége.

6. Adminisztráció
6.1. A szolgáltatás használatához technikai szempontból csupán internet kapcsolattal és egy e-mail címmel kell rendelkeznie. Mivel az Addel Store Systems önálló adatbázisszerveren fut, ezért Ügyfeleinknek egyéb szolgáltatásokkal (pl. webtárhely) nem kell rendelkezniük. Az Addel Store Systems rendszerében létrehozott szolgáltatások testre szabását, az adatok feltöltését és aktualizálását, valamint a megrendelések követését Ügyfeleink végzik, magas biztonságú, 128 Bit-es, SSL-el védett hálózaton keresztül. A termékek adatait és fényképeit egyszerűen rögzíthetik és módosíthatják az interneten keresztül, így a látogatók mindig percrekész információkkal találkozhatnak. Az áruházak technikai üzemeltetéséről, az adatbázisok napi mentéséről és a folyamatos fejlesztésről a szolgáltató gondoskodik.
6.2. Ügyfeleink rendelkezésére áll a hét minden napján az ugyfelszolgalat@addel.hu e-mail címen elérhető ügyfélszolgálat, hogy segítségükre lehessünk a felmerült problémák megoldásában.
6.3. Bár szolgáltatásunkat nemzetközi standardok és technológiák alkalmazásával hoztuk létre és fejlesztjük tovább, azonban a használat során előfordulhatnak különféle nehézségek, melyek oka lehet az Ügyfelek számítógépén vagy az általuk használt hálózaton futó proxy, tűzfal, vírusirtó, pop-up ablak megnyitását letiltó és egyéb alkalmazások. Mivel a szolgáltatónak nem feladata a használt berendezések alkalmassá tétele a szolgáltatások igénybevételére, ezért alapvető fontosságú a személyi számítógépeken futó alkalmazások rendszeres frissítése és helyes beállítása. Ilyen jellegű problémák esetén javasolt kikérni az adott alkalmazás forgalmazójának vagy készítőjének tanácsát.

7. Felelősségkorlátozás
Az Addel Store Systems áruházi rendszer technológiája a kereskedők számára termékbemutatási és értékesítési, a látogatók számára tájékozódási és megrendelési lehetőséget biztosít. Ennek megfelelően a Szolgáltató a felek között csak és kizárólag információs fórumot biztosít, így a szolgáltatásban található termékek és szolgáltatások valódiságának és az adásvétel tekintetében kizárólag az adott termék és/vagy szolgáltatás forgalmazója tartozik felelősséggel. Az Addel Store Systems tulajdonosa nem létesít az Ügyfelekkel, Vásárlókkal az áruk adásvételére vonatkozó megbízási, bizományosi vagy egyéb jogviszonyt, az adásvétellel kapcsolatos kötelezettségek közvetlenül az Ügyfeleket és a Vevőket terhelik, ide értve a szavatossági és jótállási jogokat/kötelezettségeket. Amennyiben a szolgáltató észleli, hogy az oldalra jogellenes tartalom került feltöltésre, jogosult az oldal tartalmát azonnali hatállyal, az érintett Ügyfél egyidejű értesítése mellett eltávolítani. A kereskedelemmel kapcsolatos esetleges jogviták rendezése csak és kizárólag a kereskedő és a vevő, illetőleg a kereskedő és az adott szakhatóság között zajlik, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet, mely a távollevők között kötött szerződésekről szól, tájékoztatási kötelezettséget ír elő. Mivel ezek megfogalmazása sokak számára problémát okozhat, ezért az áruházak "Vásárlási és garanciális feltételek " menüpontjában egységesen jelentetjük meg azokat az általános információkat, melyeket a vásárlók rendelkezésére kell bocsájtani.

8. Az Addel Store Systems áruházi rendszert a webformance Kft. (székhely: 1097 Budapest, Óbester u. 13. 4. em. 16., Cg. 01-09-994949, adószám: 24193146-2-43, képviseli: Csanda Viktor ügyvezető) üzemelteti (úgy is, mint Szolgáltató). Az adatok mentéséről, az adatbázisok biztonságáról, a folyamatos fejlesztésekről a legmesszebbmenőkig gondoskodik, de nem felel semmilyen kárért, melyet az internet működéséből adódó, egyéb hardver, szoftver vagy hálózati hibából, illetve az kereskedők által az áruházak helytelen kezeléséből fakadó meghibásodások okozhatnak.

9. Szolgáltatás megszünése
9.1. Az Addel Store Systems áruházi rendszer szolgáltatásában a szerződést a szolgáltató bármikor felmondhatja rendes felmondással, folyó hó végére. Ilyen esetben az áruházat a felmondási idő leteltét követően töröljük adatbázisunkból, és az Ügyfél részére az előfizetési díj időarányos fel nem használt részét visszafizetjük, a szerződés megszűnését követő 15 napon belül.
9.2. Az Ügyfél bármikor kérheti szerződésének megszüntetését és áruházának törlését, ez esetben a szerződés az ilyen igény közlésével megszűnik. Tekintettel azonban a max. 30 napos ingyenes Próbaidőszak lehetőségére, a fel nem használt díj nem kerül visszautalásra.
9.3. A szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy szolgáltatásából azonnali hatályú rendkívüli felmondással kizárja azokat az Ügyfeleket, akik jelen ÁSZF rendelkezéseit vagy a hatályos jogszabályokat (különösen, de nem kizárólagosan a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényt) megsértik, különösen ha tiltott termékeket forgalmaznak, ha félreérthető, megtévesztésre alkalmas vagy megbotránkozást okozó információkat tesznek közzé, ha nem tesznek eleget a jogszabályokban előírt kötelezettségeknek, ha a vásárlót megtévesztik, becsapják vagy megkárosítják, illetőleg amennyiben a szolgáltatás díja - a számla fizetési határidejének lejártáig - nem kerül kiegyenlítésre. A szolgáltató rendkívüli felmondása esetén a megfizetett díj nem kerül visszautalásra.
9.4. Az Ügyfél azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben a szolgáltató a szolgáltatást neki felróhatóan legalább 100 órán keresztül folyamatosan szünetelteti. Ebben az esetben az előfizetési díj időarányos, fel nem használt része az Ügyfél részére visszajár.
9.5. A felmondást e-mailben vagy ajánlott és tértivevényes postai levél útján kell közölni a másik féllel. Az Ügyfelek adatait az esetleges garanciális- és egyéb igények érvényesíthetősége végett a szerződés megszűnésétől számított 3 hónapig tároljuk.

10. Személyhez fűződő jogok védelme, adatvédelem
10.1. A személyes adatok biztonságos kezelése alapvető fontosságú. Az áruházakban történő vásárlásokhoz a vevőktől előzetes regisztráció nem szükséges, azonban a vásárláshoz szükséges személyes adataik a megrendeléstől számított hat hónapos időre, az esetleges igények érvényesíthetősége végett rögzítésre kerülnek. A kereskedők adatai (név, székhely, telefonos és e-mail elérhetőség, nyilvántartási szám, hatósági engedély száma, adószám) a jogszabályoknak megfelelően nyilvánosak, a vásárlók számára elérhetőek. Az ügyfelek ezen adataikat kötelesek a regisztráció alkalmával megadni. A vásárlók által a vásárlások során megadott megrendelési adatok csak a szolgáltatás üzemeltetői, a kereskedők, házhozszállítás esetén a szállító cég számára elérhetőek. A szolgáltató a tudomására jutott személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak és a webformance adatvédelmi szabályzatával összhangban (elérhető: http://webformance.hu/adatvedelem/) kezeli.
10.2. Az Ügyfelek tevékenységük során kötelesek betartani a személyes adatok védelmére, az elektronikus kereskedelemre, az elektronikus hirdetésekre, valamint a fogyasztóvédelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Ezek megszegése a 9.3. pont szerinti jogkövetkezményeket vonhatja maga után.
10.3. Az Addel Store Systems rendszerében üzemelő áruházak látogatóinak a hatályos jogszabályok szerint lehetőségük nyílik különféle hírlevelekre való fel és leiratkozásra is, melyek mindegyikéről e-mail-ben visszaigazolásokat küldünk. A feliratkozott személyek e-mail címeit harmadik fél számára nem adjuk ki. A szerverek üzemeltetése során csak olyan információkat tárolunk az Adatvédelmi Politikával összhangban, melyek szolgáltatásunk fejlesztéséhez fontosak.
10.4. Jelentkezésével Ön szerződést köt a webformance Kft-vel az addel.hu domain alatt elérhető Addel Store Systems (Addel Piactér és Addel Webáruház) használatának feltételeiről. A szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatás ezen feltételeinek, nem visszamenőleges hatállyal történő megváltoztatására. A Szolgáltató a szerződési feltételek módosítását köteles a honlapon közzétenni. Amennyiben az Ügyfél a módosított feltételekkel nem ért egyet, a szerződést erre hivatkozással azonnali hatállyal felmondhatja, ilyen esetben neki a megfizetett díj időarányos része visszajár. A szolgáltató nem élhet a jelen pontban írt felmondás jogával, ha a szolgáltatást a módosított feltételek mellett igénybe vette.
10.5. Jelen szerződés akkor lép hatályba, ha a szolgáltató a jelentkezést követő 72 órán belül megadja a jelentkező számára a szolgáltatás használatához szükséges technikai információkat (aktiválási kódot), és az Ügyfél a regisztrációt visszaigazolja. Hiányos vagy fiktív regisztrációs adatok megadása esetén a regisztráció törlésre kerül.
10.6. Jelen szerződés a felek írásba foglalt megállapodásának minősül, amely elektronikusan iktatásra kerül. A szerződéskötés nyelve a magyar. Jelen szerződésre a magyar jog irányadó, ide nem értve a nemzetközi magánjog visszautaló szabályait. A szerződés kapcsán felmerült esetleges jogvitákra Felek a magyar bíróságok joghatóságát, ezen belül a hatáskörtől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
Az Ügyfél a jelentkezés elküldésével nyilatkozik, hogy jelen szerződési feltételeket megismerte, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.


Budapest, 2014. február 1.